Pool Twin Displaybediening

Pool Twin Displaybediening

De Pool twin – displaybediening is een opmerkelijk betrouwbaar instrument. Eenvoudig te installeren, eenvoudig te kalibreren.

De Pool Twin is verkrijgbaar via ons verdelernetwerk in uw land. Contacteer ons als er geen verdeler in uw land is.

Voor het optimale water

  • Regelt uw chloorniveau automatisch
  • Automatische regeling van de pH-waarde
  • Vermijdt overmatige hoeveelheden chemische producten

Displaybediening

  • Kalibreer uw apparaat via het display op de controler
  • Eenvoudige gegevenstoegang via het display

Fantastische

eigenschappen

Mogelijkheid tot doseren van pH+ en pH-

Proportionele of continue dosering

Afwisselende dosering van chloor en pH

Vermelding van de doseringsintensiteit

Gemakkelijke wijziging van setpoints

Automatische veiligheidsstops

Kalibratie met één druk op de knop

Aansluitbaar op 50mm buis zonder lijm

DOWNLOAD DE VOLLEDIGE HANDLEIDING

HEEFT U PROBLEMEN? DOWNLOAD ONZE PROBLEEMOPLOSSER!

DOWNLOAD ONZE CATALOGUS

ANDERE downloads